Οικογενειακή θεραπεία - Θεραπεία ζεύγους

 
Η προσέγγισή μας για τη θεραπεία ζεύγους δεν στρέφεται μόνο στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ζευγάρι αλλά και στην αναβίωση συναισθημάτων αγάπης.

Περιλαμβάνει συμπεριφορικές υπηρεσίες για την οικογένειά σας.