Πρακτική Άσκηση

 Το Kέντρο μας συνεργάζεται με τελειόφοιτους ανθρωπιστικών επιστημών και κυρίως με σπουδαστές μεταπτυχιακών προγραμμάτων για την εποπτευόμενη πρακτική τους άσκηση. Στους φορείς συνεργασίας μας συγκαταλέγονται το ICPS, το New York College, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το Mediterranean College.