Σεμινάρια

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων του Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας διεξάγονται σεμινάρια με θέματα όπως: Προσωπικότητα & Αυτοεκτίμηση, Διαχείριση άγχους, Διαχείριση θυμού, Διεκδικητικότητα, Εκπαιδευτικό εργαστήρι γονέων κ.α.

Τρόπος διεξαγωγής σεμιναρίων:

Τα σεμινάρια διεξάγονται σε μικρές ομάδες έως δέκα ατόμων και για τη συμμετοχή τηρείται σειρά προτεραιότητας. Γίνεται χρήση διαφανειών και συζήτηση. Τα σεμινάρια μπορεί να έχουν τη μορφή ημερίδας ή επαναλαμβανόμενων συναντήσεων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να είναι στον χώρο δεκαπέντε λεπτά πριν την έναρξη των σεμιναρίων.